produktová řešení

Návrh a realizace podnikové WiFi sítě 4. generace
Extricom Enterprise Wireless LAN je produkt britsko-israelské stejnojmenné společnosti. Systém Extricom je od běžných WiFi odlišný schopností poskytovat naprostou mobilitu a garanci služby v pokrytí svých přístupových bodů, které zařízení uživatele vnímá jako jediný přístupový bod. Systém poskytuje služby na fyzicky nezávislých a nesdílených vrstvách.
... více