Extricom

Řešení WiFi sítě 4. generace
 • prezentace a ukázka technologie
 • plánování a měření rozmístění AP
 • dodávka a instalace zařízení
 • konfigurace
 • migrace/rekonfigurace klientských zařízení
 • správa a údržba

Extricom Enterprise Wireless LAN je produkt britsko-israelské stejnojmenné společnosti. Systém Extricom je od běžných WiFi odlišný schopností poskytovat naprostou mobilitu a garanci služby v pokrytí svých přístupových bodů, které zařízení uživatele vnímá jako jediný přístupový bod. Systém poskytuje služby na fyzicky nezávislých a nesdílených vrstvách.

ilustrativní video Extricom WLAN v akci

Představte si běžný přístupový bod, tedy jednu MAC adresu a jednu vysílací frekvenci. Nyní si představte že toto zařízení komunikuje na několika místech v budově a signálově tak pokrývá veškerou dostupnou plochu v tzv. blanketu. Dále si představte, že pro zajištění bezproblémového provozu dat, VoIP a například hotspotu je každá tato síť vysílána na vlastní frekvenci a má veškerou přenosovou kapacitu pro sebe.

Extricom je systém WLAN switche, který řídí provoz připojených více-rádiových 802.11a/b/g/n přístupových bodů. Systém je certifikovaný WiFi aliancí, pracuje tedy s běžnými WiFi klienty. Podporuje WMM, disponuje systémem IDS, Rouge AP detection či podporou RFID.

K dalším vlastnostem a systému patří vestavěný Captive portál, možnost propojit s hotspot portálem 3. strany a propojitelnost se systémem Extricom NMS - systém centrální správy a diagnostiky provozu sítě Extricom.

výhody řešení Extricom
 • diversita přenosu ke klientskému zařízení
 • provoz klienta mezi AP je vyhodnocován a řízen packet po packetu
 • QoS
  • více-rádiové jednotky, provoz oddělených sítí ve stejném i různém frekvenčním pásmu
  • multi SSID a 802.1Q
 • odpadá potřeba plánovat jednotlivá AP kvůli interferenci
 • 100% mobilita uvnitř blanketu bez reasociace a hand-offů
 • bezpečnost
  • hardwarová podpora IEEE 802.11i
  • detekce Rouge AP, neboli cizího AP v síti
  • šifrovaná komunikace mezi switchem a AP
  • tenký AP bez jakéhokoliv uloženého nastavení nepředstavuje bezpečnostní díru
 • systém TrueReuse pro opětovné využití přenosového pásma (provoz v blanketu není agregačně omezen)
 • centrální obsluha a napájeni wireless switchem

nejčastější aplikace
 • školy a university
 • hotely
 • expozice, veletrhy, veřejné prostory
 • zdravotnictví nemocnice
 • podnikové sítě
 • sklady, výrobní haly, WMS